Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne
Kod: 214403
Synteza: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu projektowania i produkcji kotłów parowych, wodnych i grzewczych; zespołów prądotwórczych, turbin, urządzeń pomocniczych kotłów i turbin reaktorów atomowych; kontroluje eksploatację wymienionych urządzeń; prowadzi badania i doradza w zakresie ich projektowania oraz produkcji.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych oraz rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych;
- doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- projektowanie zakładów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów naprawczych;
- projektowanie maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń energetycznych;
- kierowanie zakładem naprawczym maszyn i urządzeń energetycznych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce energetycznej;
- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi i technicznej (przeglądów technicznych i napraw) maszyn i urządzeń energetycznych;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbioru maszyn i urządzeń po obsłudze;
- branie udziału w odbiorach technicznych instalowanych maszyn i urządzeń;
- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki paliwami, materiałami, maszynami i urządzeniami;
- określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie energetyki oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę