Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali
Kod: 214402
Synteza: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki metali, takich jak: maszyny skrawające (tokarki, wiertarki, wytaczarki i wiertarki współrzędnościowe, frezarki, przecinarki, dłutownice, przeciągarki, wiórkarki, szlifierki, linie i zespoły oraz jednostki obróbcze), obrabiarki i urządzenia do obróbki metali przy zastosowaniu skoncentrowanej energii oraz metodami elektrochemiczną i strumieniowościerną, urządzenia do spawania, cięcia (żłobienia) i zgrzewania metali; opracowuje dokumentację techniczną, konstrukcyjną oraz wykonawczą dotyczącą obsługi wymienionych maszyn i urządzeń; doskonali konstrukcje i technologie.
Zadania zawodowe: - doradzanie oraz prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn do obróbki metali;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń do obróbki metali;
- projektowanie i kontrolowanie procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń do obróbki metali oraz technologii montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
- opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, tj. przeglądów technicznych i naprawy;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej;
- przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń, nowych lub po remoncie;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników oraz zapewnianie niezbędnych środków do realizacji wyznaczonych zadań;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie ich tematyki;
- kontrolowanie stosowania przez pracowników ochron i innych zabezpieczeń oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczo-naukowych na potrzeby przemysłu maszynowego oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę