Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Kod: 214401
Synteza: Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu projektowania i produkcji cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; kontroluje eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; prowadzi badania i doradza w zakresie ich projektowania oraz produkcji.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie prac badawczych oraz rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii;
 • projektowanie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (obejmujących sprężarki, chłodziarki, pompy ciepła oraz ich układy i instalacje);
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • organizowanie i zapewnianie konserwacji i napraw cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi i technicznej (przeglądów technicznych i napraw) cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbioru maszyn i urządzeń po obsłudze;
 • branie udziału w odbiorach technicznych instalowanych cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki paliwami, materiałami, maszynami i urządzeniami;
 • określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatację cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników obsługi cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach
  w zakresie cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji i dozoru;
 • kierowanie zespołem pracowników;
 • prowadzenie szkoleń pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie cieplno-mechanicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę