Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
Kod: 214204
Synteza: Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.
Zadania zawodowe: - projektowanie parametrów geometrycznych linii kolejowych, które zabezpieczają warunki ruchu kolejowego, tzn. spadków, łuków i przechyłek;
- opracowywanie projektów technologiczno-konstrukcyjnych, mających na celu wybór i określanie parametrów podtorza, tłucznia, podkładów, szyn, rozjazdów oraz sposobów ich wykonania lub montażu w terenie;
- opracowywanie projektów geotechnicznych, ustalających warunki gruntowe, odwodnienie, ew. wymianę gruntów, zabezpieczenie osuwisk itp.;
- wykonywanie projektów remontów i sanacji starych układów torów oraz projektów dostosowania linii kolejowych do ruchu szybkiego;
- nadzór nad wykonawstwem linii, stacji, małych obiektów inżynierskich oraz nad ich remontami;
- prowadzenie prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją i bieżącą konserwacją linii i węzłów kolejowych i udział w planowaniu małych obiektów kolejnictwa.
Dodatkowe zadania zawodowe: - współpraca z dużymi jednostkami przemysłowymi, takimi jak: kopalnie, huty i elektrownie, mającymi własne wewnętrzne linie lub bocznice kolejowe;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę