Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Kod: 214202
Synteza: Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kubaturowym;
- doradztwo i projektowanie konstrukcji budowlanych takich obiektów, jak: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, dworce, obiekty handlowe itp.) oraz obiekty przemysłowe;
- ustalanie metod budowy, materiałów i standardów jakości; planowanie i organizowanie cyklu budowy oraz kierowanie pracami budowlanymi;
- ustalanie systemów kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- organizowanie i kierowanie utrzymaniem w dobrym stanie budynków istniejących;
- studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
- opracowywanie referatów naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie kosztorysów budowlanych i dokumentacji na potrzeby zamówień budowlanych;
- kontrolowanie budowy i dokonywanie odbioru elementów konstrukcyjnych w przypadku pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego;
- wykonywanie ekspertyz związanych z bezpieczeństwem budowli i osób tam przebywających;
- zarządzanie firmą budowlaną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę