Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier utrzymania ruchu
Kod: 214103
Synteza: Sprawuje nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych;
planuje, organizuje i nadzoruje ich przeglądy techniczne i remonty.
Zadania zawodowe: bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności produkcyjnej;
rozwiązywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych;
analiza przyczyn awarii i podejmowanie środków zapobiegawczych;
planowanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń;
organizowanie i nadzorowanie pracy brygad utrzymania ruchu;
współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego;
nadzorowanie wykonywanych przez nie prac;
współpraca z dostawcami w czasie uruchamiania i odbioru maszyn i urządzeń;
inicjowanie usprawnień procesu produkcji, udział w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych;
planowanie zakupu części zamiennych;
zarządzanie dokumentacją techniczną;
szkolenie pracowników w zakresie diagnostyki i naprawy maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę