Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier normowania pracy
Kod: 214101
Synteza: Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Zadania zawodowe: - planowanie i organizowanie badań dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii oraz metodą migawkową;
- planowanie i nadzorowanie pomiarów czasu kontrolnych i potrzebnych do opracowania normatywów czasu;
- opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
- opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie zakładowej polityki w tym zakresie;
- badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
- badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych i wyrobów;
- opracowywanie norm czasu na nowe wyroby;
- opracowywanie (lub adaptacja) normatywów czasu oraz normatywów technologicznych;
- śledzenie postępu w zakresie nowych metod normowania pracy;
- przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych nowych metod organizacji i normowania pracy;
- normowanie prac administracyjno-biurowych i technicznych;
- opracowywanie bazy normatywnej do celów planistycznych i kalkulacyjnych;
- kierowanie zespołem pracowników normowania pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę