Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Synoptyk
Kod: 211203
Synteza: Analizuje dane meteorologiczne, opracowuje mapy synoptyczne i przygotowuje prognozy pogody o różnym zasięgu czasowym, wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki, a także jako informacje o charakterze powszechnym.
Zadania zawodowe: - analizowanie danych pomiarowych ze stacji meteorologicznych, zdjęć satelitarnych, danych radarowych i innych źródeł informacji o warunkach meteorologicznych;
- przygotowywanie map pogody o różnym zasięgu obszarowym (regionalne, ogólnokrajowe), na różnych wysokościach, przy zróżnicowanej konfiguracji elementów meteorologicznych (np. temperatura i ciśnienie lub siła wiatru i promieniowanie słoneczne itd.), zależnie od potrzeb;
- analizowanie sytuacji pogodowej (temperatury, wiatru, ciśnienia powietrza, zachmurzenia), przy zastosowaniu metod tradycyjnych (analiza intuicyjna danych) i komputerowych (numeryczne systemy analizy i prognozy pogody);
- opracowywanie prognoz pogody dla różnych regionów, dla kraju, o różnym zasięgu czasowym (natychmiastowe, krótkoterminowe. średnioterminowe, długoterminowe);
- przygotowywanie komunikatów pogodowych dla lotnictwa, żeglugi, rolnictwa, środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) oraz dla innych odbiorców;
- udzielanie informacji bieżącej odbiorcom indywidualnym, w miarę możliwości technicznych;
- prowadzenie rutynowej osłony meteorologicznej wybranych dziedzin i przedsięwzięć gospodarczych (przygotowywanie stałych lub cyklicznych prognoz meteorologicznych o różnym zasięgu czasowym);
- ostrzeganie przed niebezpiecznymi i groźnymi zjawiskami pogody: społeczeństwa, instytucji i organów państwa oraz służb państwowych specjalnego przeznaczenia (policja, straż pożarna, komitet przeciwpowodziowy, obrona cywilna kraju itp.);
- udzielanie konsultacji i opracowywanie ekspertyz meteorologicznych, na indywidualne zlecenia;
- współpraca z systemami numerycznego prognozowania pogody i osłony komputerowej przy kontroli, analizie i uzupełnianiu danych (synoptyk komputerowy);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę