Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach


Projekt Early Warning Europe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Fundacja Firmy Rodzinne realizuje projekt Early Warning Europe. Jego celem jest udzielanie pomocy firmom oraz przedsiębiorcom przeżywającym trudności...

Rekrutacja i selekcja pracowników - zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 17 czerwca br. w siedzibie Powiatowego...

Europejski Dzień Pracy on-line "Discover Poland! Work with us”

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Gdańsku i Białymstoku organizują Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "Discover Poland! Work with us”, który odbędzie się 29 maja 2019 r. w godz. od 10:00 do...

"Śląski program reintegracji"

Fundacja Imago prowadzi rekrutację do projektu "Śląski program reintegracji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W chwili obecnej poszukiwane...

Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.

TERMIN NABORU:  27.05.2019r. – 29.05.2019r. Wnioski należy składać: - w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3, lub...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach we współpracy z Fundacją Imago zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery". Uczestnikami...

Program specjalny "Praca się opłaca"   Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 34 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)"  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)" Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach we współpracy z Fundacją Imago zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery". Uczestnikami...

Program specjalny "Praca się opłaca"   Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 34 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)"  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)”

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (III)" Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

kasw@praca.gov.pl

 
NIP: 627 24 19 905
REGON : 277 58 52 47

TEL.: (32) 34 62 703
FAX.: (32) 34 62 729

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę